LYDNADSDAGAR - MOMENTGENOMGÅNGAR
 

På dessa dagar kommer vi att gemensamt gå igenom moment, upplägg och bedömning i respektive lydnadsklasser.
Vi kommer att gå igenom tips och förslag på inlärning och därefter kommer vi att i grupper arbeta med de olika momenten.

Max 6 deltagare
Pris: 1 200 kr inkl moms / heldag

Instruktör: Mona Kjernholm

 

7/1 Heldag - Tävlingslydnad startklass - klass 1
15/1 Heldag - Tävlingslydnad klass 2-3

 

Anmälan görs till mona.lydnadskurser@gmail.com