SPÅRDAG TEMATRÄNING
 

En spårdag där vi fokuserar på olika teman varje gång.
Tematräning i både personspår och viltspår.


Förkunskap: Grundkurs i personspår/viltspår

 

PERSONSPÅR

• HÅRDA SPÅR

Här utveclar vi hundens förmåga att spåra på grus och asfalt.

• VINKLAR
Nogranna vinklar där hunden går ut i spåret hela vinkeln.

• STÖRNINGSTRÄNING
Vi riggar störningar i form av människor och andra hundar.

• STADSMILJÖ
Stökig miljö med massor av störningar!

• SPÅRTEKNIK
Här fokuserar vi på att få en ännu spårnoga hund som inte lämnar kärnan. Vi tittar även på tempot.

• MARKERINGSTRÄNING
Här jobbar vi med att få till snygga markeringar av föremål i spåren.


VILTSPÅR

• SPÅRSTARTER

Träning där vi lär hunden att plocka upp spåret själv samt riktningsbestämma det. Allt för att föraren skall känna sig så trygg som möjligt att kunna lite på sin hund.

• SPÅRTEKNIK/TEMPO
Träningstillfälle där vi fokuserar på att hålla hunden i spårkärnan och sänka tempot.

• SKOTTRÄNING 12/3 kl. 14.00-17.00
Träning av skott som förekommer i Öppen Klass

• RUTAN 2/4 kl. 11.00-14.00
Upptagsrutan för Öppen Klass. Träning på att lita på hund och att känna sig trygg på att hund plockat rätt spår.

• ÅTERGÅNGAR
Träning av återgångar som förekommer i Öppen Klass

• STÖRNINGSTRÄNING 18/3 kl. 11.00-14.00
Störningsträning med vilt, personer i spåren, hundar, mat etc.

• ANNAN SPÅRLÄGGARE
Träningsmöjlighet där vi fokuserar på att gå ganska enkla men någon annans spår för att byta spårläggarens doft.

 

Pris: 450 kr inkl moms
Max 6 kursdeltagare


Kursanmälan